Radonard AL S35

Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. Používá se také jako protiradonová bariéra. Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy, jako parozábrana nebo jako pojistné hydroizolační vrstvy. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální průměrná teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +10 °C. Pásy je nutné před použitím uskladnit do temperované místnosti tak dlouho, dokud nedosáhnou požadovaných parametrů pro zpracování. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm). 

0,00 Kč